[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Naka web v.12.0
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ : โรงเรียนใต้ร่มสังฆบารมี สร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.226.132.197  

  หน้าแรก | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ศธ. | สพฐ. | สพม.1 | E-Office | Twitter | Facebook | สถิติการเข้าชม | ผู้ดูแลระบบ

เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บริหารสถานศึกษา
บริการออนไลน์
ระบบรายงานออนไลน์
งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
e-Learning
โรงเรียนปลอดบุหรี่
คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสนันทา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เว็บไซต์ครู
poll

   ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการปรับปรุงอะไรมากทีสุด?


  1. อาคารเรียน
  2. ภูมิทัศน์
  3. สาธารณูปโภค
  4. การเรียนการสอน
  5. บุคลากร


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 128 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

  
สิริมงคลสูงสุด  
 

สิริมงคลสูงสุดของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
                      โรงเรียนวัดบวรนิเวศเกิดแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จพระสังฆราชมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ

          
๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนวัดบวรนิเวศขึ้นเป็นสาขาหนึ่งของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน

          
๒. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) พระองค์ทรงเป็นประธานจัดสร้างตึกเรียน ๒ ชั้น และพระราชทานนามว่า "ตึกมนุษยนาค วิทยาทาน" ตามพระนามเดืมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดตึกหลังนี้ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๖) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว และผ่านการบูรณะซ่อมแซมจนสวยงาม ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร

          
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระราชทานนาม "ตึกวชิรญาณวงศ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระองค์เสด็จเปิดตึกเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้ใช้ตรา จ.ป.ร.เป็น เครื่องหมายประจำโรงเรียน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหลังและยังใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปัจุบัน

          
๔. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค พระราชธิดาเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างตึกเรียนชั้นเดียวมี ๗ ห้อง ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ให้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

          
๕. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ ของวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็น
พระราชอุปัธยาจารย์ ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ พระองค์ทรงเป็นผู้จัดการวางรากฐานทางด้านการศึกษาอย่างดีเลิศให้กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นพระองค์แรก และ ทรงเป็นครูพิเศษด้วย จึงนับได้ว่าท่านเป็น "พระราชบิดา" ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

          
๖. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) ทรงเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๔ ของวัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ ๘ ได้รับ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงเป็น
พระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลที่ ๙ และทรงเป็นเปรียญครูองค์ที่ ๒ ของ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

          
๗. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ คชวัตร) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๖ ของวัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมถ์โรงเรียน ได้ประทานอาคารเรียน "สมเด็จพระญาณสังวร" ให้กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นอาคารแฝด ๕ ชั้น สร้างด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายBNLOGO
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-6413 0-2629-1181 โทรสาร 0-2280-0564 0-2629-1181
© 2000-2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      

ขณะนี้มีผู้ชม 1 คน

บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.79.17) วันนี้ เวลา 10.32 น.
Webutation