รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

magamura

14 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศผลการคัดเลือกครูดนตรีสากล

ตามประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์และสอบสอน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

magamura

14 กุมภาพันธ์ 2020
1 2 3 14