แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา 23 ม.ค.63

เนื่องจากมีการจัดแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องเลิกเรียนก่อนเวลา ในวันที่ 23 มกราคม 2563 จาก 15.10 น. เป็น 12.00 น. ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

magamura

22 มกราคม 2020

ผอ.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ. ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย๒

ผอ.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ. ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย๒ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

magamura

13 ธันวาคม 2019
1 2 3 11