ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย เพื่อการอาชีพและมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

magamura

16 กันยายน 2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16-20 กันยายน 2562 (ตามตารางสอบ) 9-13 กันยายน 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)

magamura

30 สิงหาคม 2562
1 12 13 14 21