ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย

นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และนายพงศา แสนใจงาม ประธานกรรรมการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เข้าร่วมโครงการร่วม บริหารหลักสูตร (มีเดีย) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล รักษาการรองหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ มีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านมีเดีย ส่งเสริม การศึกษาและฝึกทักษะทางวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ณ อาคารเทคโนโลยีและศิลป์ประยุกต์ (A1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

magamura

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ครูคณิตศาสตร์

ตามประกาศของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ดังนี้

magamura

27 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3 4 5 17