ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบที่ 3)

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

magamura

10 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

magamura

27 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

magamura

26 พฤษภาคม 2563
1 2 3 12