แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา 23 ม.ค.63

เนื่องจากมีการจัดแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องเลิกเรียนก่อนเวลา ในวันที่ 23 มกราคม 2563 จาก 15.10 น. เป็น 12.00 น. ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

magamura

22 มกราคม 2020
1 2 3 9