ประกาศผลการคัดเลือก ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

ตามประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์และสอบสอน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

magamura

5 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ครูคณิตศาสตร์

ตามประกาศของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ดังนี้

magamura

27 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

magamura

14 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3 11