การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

เนื่องจาก Host และ IP เดิม ถูกเรียกคืน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องดำเนินการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ทั้งหมด โดยไม่สามารถนำข้อมูลเดิมกลับมาได้

magamura

9 กุมภาพันธ์ 2561
1 28 29
Message us