ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2564-12-01_docs01

รหัสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง: M64120000016
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110001338

 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

จำนวนเงินงบประมาณ 1,857,600.00 บาท

Message us