ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รหัสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง: M65110010453
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110011664

 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

จำนวนเงินงบประมาณ 1,337,200.00 บาท

ดาวน์โหลดประกาศ

2565-11-28_docs01

Message us