ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

16-20 ธันวาคม 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)
23-27 ธันวาคม 2562 (ตามตารางสอบ)