ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

11-14 กุมภาพันธ์ 2563 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)
17-19 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามตารางสอบ)