คณะครูและนักเรียนร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศทำสมาธิ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์

นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ : รายงาน