รับมอบถาดหลุมสแตนเลส จำนวน 80 ถาด

นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เข้ารับมอบถาดหลุมสแตนเลส จำนวน 80 ถาด จากนางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งมอบให้กับนักเรียนโครงการฟุตซอลของโรงเรียน วัดบวรนิเวศ ไว้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอีกด้วย ในนามคณะผู้บริหาร และคณะ ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน