ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Krut logo

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ไม่พบรายชื่อ ให้รอประกาศรอบ 2
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
งานรับนักเรียน
0-22820025 ต่อ 110, 123
ในวันและเวลาราชการ