ประชุมครู ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

การประชุมครู ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

22 กรกฎาคม 2563 : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีนายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในการประชุม ได้ให้ข้อคิดในการทำงานแก่คณะครูและบุคลากร และได้มอบของขวัญ สำหรับครูที่เกิดในเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดี กับคุณครูศศิประภา ศิริสำราญ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

Message us