พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความ กตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

Message us