พิธีประดับเข็ม จปร.

พิธีประดับเข็ม จปร. ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งได้มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม สภานักเรียนให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักเรียนกระทำการใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน

Message us