ลงเวลาปฏิบัติราชการ

แจ้งแนวปฏิบัติ ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ช่วง work from home
1.เวลาราชการ 8.30 -16.30 น.
2.ลงเวลา วันละ 2 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อน 8.30 น.
ช่วงเย็น หลัง 16.30 น.
ห้ามลงเวลาซ้ำแต่ละช่วง
3. ขอให้ครูลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น (การลงเวลาแทนกันถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง)
4. เริ่มใช้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง
(หมายเหตุ..ผู้ที่มาทำงานที่โรงเรียนยังคงให้ลงชื่อที่ห้องยานพาหนะคงเดิม)
link ลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ เริ่มใช้ 7 มิ.ย.64

รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติราชการ