ลงเวลาปฏิบัติราชการ

แจ้งแนวปฏิบัติ ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ช่วง work from home
1.เวลาราชการ 8.30 -16.30 น.
2.ลงเวลา วันละ 2 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อน 8.30 น.
ช่วงเย็น หลัง 16.30 น.
ห้ามลงเวลาซ้ำแต่ละช่วง
ห้ามออกจากหน้าลงเวลาจนกว่าระบบจะประทับเวลา (ขึ้นแถบสี)
3. ขอให้ลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น (การลงเวลาแทนกันถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง)
4. เริ่มใช้ วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง
(หมายเหตุ..ผู้ที่มาทำงานที่โรงเรียนยังคงให้ลงชื่อที่ห้องยานพาหนะคงเดิม)

รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติราชการ

Message us