แจ้งโอนเงินทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

              แจ้งโอนเงินทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ Webmaster ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้โรงเรียน สามารถพัฒนาต่อไปได้ เนื่องจากโรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงด้านต่างๆ ของโรงเรียนอีกมาก จึงได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัด