ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
Wat Bowonniwet School
250 ถนนพระสุเมรุ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.0-2282-0025 กด 0
FAX 0-2280-0564 , 0-2282-0025 กด 8
งานสารบรรณ saraban@bn.ac.th
Line id : @bnschool Twitter bnschool E-Mail : webmaster@bn.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์สายตรงและภายใน
สนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียน

โปรดระบุข้อมูลการติดต่อผู้ส่งเรื่องเข้ามาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่อง ท่านสามารถส่งข้อความติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ ร้องเรียน ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง การส่งข้อความเชิงบัตรสนเท่ห์ โดยไม่มีแหล่งที่มา หรือหลักฐานอ้างอิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆ กรณีแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับ และส่งต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่อที่ท่านระบุต่อไป

การรับสมัครงาน ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์โรงเรียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การส่งอีเมล มาเพื่อสมัครงาน จะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ We are not accepting applications for English teachers at this time.

Message us