ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
Wat Bowonniwet School
250 ถนนพระสุเมรุ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.0-2282-0025 กด 0
FAX 0-2280-0564 , 0-2282-0025 กด 8
งานสารบรรณ sarabun@bn.ac.th
Line id : @bnschool Twitter bnschool E-Mail : webmaster@bn.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์สายตรงและภายใน
สนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียน

โปรดระบุข้อมูลการติดต่อผู้ส่งเรื่องเข้ามาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่อง ท่านสามารถส่งข้อความติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ ร้องเรียน ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง การส่งข้อความเชิงบัตรสนเท่ห์ โดยไม่มีแหล่งที่มา หรือหลักฐานอ้างอิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆ กรณีแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับ และส่งต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่อที่ท่านระบุต่อไป

Message us