หน้าแรก(สำเนา)

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 | รออัพเดท
>> คู่มือการบันทึกและพิมพ์ใบสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4  | รออัพเดท
>> บันทึก&พิมพ์ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 | รออัพเดท

ปฏิทินกิจกรรม

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2562

มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงเรียนประชารัฐ 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ภายใต้การมีส่วนร่วม