สนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียน

              ท่านสามารถสมทบทุน การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ Webmaster ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้ เนื่องจากโรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงด้านต่างๆ ของโรงเรียนอีกมาก จึงได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัด