สนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียน

              ท่านสามารถสมทบทุน การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ Webmaster ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถพัฒนาต่อไปได้ เนื่องจากโรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงด้านต่างๆ ของโรงเรียนอีกมาก จึงได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัด การใช้เงินอุดหนุนของรัฐ ไม่ยืดหยุ่น ต้องปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งบางอย่างทำไม่ได้ เช่น การซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ่ายค่าโดเมน โฮสติ้ง การซื้อ theme หรือ plugin หรือ SSL ของเว็บจากต่างประเทศ

Message us