ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720041
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720041
รหัส GPA เดิม 10 หลัก :
  1010101003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบวรนิเวศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Bowonniwet School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ
ตำบล :
  บวรนิเวศ
อำเภอ :
  เขตพระนคร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10200
โทรศัพท์ :
  022820025
โทรสาร :
  022800564
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ 2436
อีเมล์ :
  webmaster@bn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  9.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1.8 กม.
รหัสประจำบ้าน (ร.ร.) : 10010353020
รหัสประจำบ้าน (วัดบวรนิเวศวิหาร) : 10010246321

Message us