ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720041
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720041
รหัส GPA เดิม 10 หลัก :
  1010101003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบวรนิเวศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Bowonniwet School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ
ตำบล :
  บวรนิเวศ
อำเภอ :
  เขตพระนคร
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10200
โทรศัพท์ :
  022820025
โทรสาร :
  022800564
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ 2436
อีเมล์ :
  webmaster@bn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  9.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1.8 กม.
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
65
0
65
3
ม.2
58
0
58
2
ม.3
56
0
56
2
รวมมัธยมต้น
179
0
179
7
ม.4
55
0
55
2
ม.5
46
0
46
2
ม.6
29
0
29
2
รวมมัธยมปลาย
130
0
130
6
รวมทั้งหมด
309
0
309
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
66
0
66
3
ม.2
58
0
58
2
ม.3
56
0
56
2
รวมมัธยมต้น
180
0
180
7
ม.4
55
0
55
2
ม.5
46
0
46
2
ม.6
29
0
29
2
รวมมัธยมปลาย
130
0
130
6
รวมทั้งหมด
310
0
310
13
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
71
0
71
3
ม.2
59
0
59
2
ม.3
54
0
54
2
รวมมัธยมต้น
183
0
184
7
ม.4
52
0
52
2
ม.5
45
0
45
2
ม.6
29
0
29
2
รวมมัธยมปลาย
126
0
126
6
รวมทั้งหมด
310
0
310
13
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2564
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
52
0
52
2
ม.2
65
0
65
2
ม.3
54
0
54
2
รวมมัธยมต้น
171
0
171
6
ม.4
45
0
45
3
ม.5
49
0
49
2
ม.6
42
0
42
2
รวมมัธยมปลาย
136
0
136
7
รวมทั้งหมด
307
0
307
13
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
Message us