เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชบวรนิเวศ
เนื้อร้องโดย น.อ.โสภณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ทำนองโดย ร.ต.ฑีฆา โพธิเวศ
เสียงประสานโดย วงดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศ
ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ในโอกาส 111 ปีบวรนิเวศ
23 ก.พ.47 โดย ครู "พรพิรุณ"

     บวรนิเวศเกรียงเดช
เกริกก้องเกรียงไกร
มุ่งธำรงไว้
เทิดเกียรตินาคา
เหลืองดำคือสี
ที่เราบูชา
แกร่งดั่งพยัคฆา
แกล้วกล้าชาญณรงค์ (ซ้ำ)
บวร (บวร)
ขจรเกียรติทั่วหล้า (ขจรเกียรติทั่วหล้า)
ลูกบวรทั่วหน้าพึงประสงค์
สามัคคี ร่วมรัก ร่วมธำรง
สร้างความมั่นคง สถาพร
ชาติเสือ (ชาติเสือ)
ใจพระ(ใจพระ)
รักหมู่รักคณะ (รักหมู่รักคณะ)
บวรนิเวศ บวรนิเวศ บวรนิเวศ

Message us