ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ครูคณิตศาสตร์

ตามประกาศของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทดสอบการสอนและสัมภาษณ์ ดังนี้

magamura

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกครูดนตรีสากล

ตามประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา และคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์และสอบสอน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น

magamura

14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  รวม 1 อัตรา เพศชาย ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศผล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

magamura

1 พฤษภาคม 2561