รับสมัคร ครูภาษาจีน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2)

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

magamura

4 สิงหาคม 2563

รับสมัคร ครูภาษาจีน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

magamura

21 กรกฎาคม 2563

รับสมัคร ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

magamura

14 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ครูดนตรีสากล

ตามประกาศของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

magamura

5 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัคร ครูดนตรีสากล 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

magamura

28 มกราคม 2563
1 2 3
Message us