ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดย นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ให้การต้อนรับ สำหรับการสอบวันแรก มีผู้เข้าสอบครบถ้วน จำนวน 49 คน ในการนี้คณะตรวจเยี่ยมได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องสิริสมบัติ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร เพื่อความเป็นสิริมงคล และตรวจเยี่ยมกองอำนวยการสอบด้วย

นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน