ลูกนาคาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ลูกนาคาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

           โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตามตารางสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 1-2 จัดให้มีการสอบโดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง ที่ดำเนินการผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบระดับโรงเรียนด้วย ส่วนระดับชั้นอื่นๆ ดำเนินการสอบตามปกติ

ขอให้ลูกนาคาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม และขอให้โชคดีในการสอบทุกคน

งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ : ภาพ