ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

           20 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม ในปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องคชวัตร อาคารสมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ : ภาพ