มอบหน้ากาก Face shield ผ่าน สพม.1 เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ผอ.เขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และคณะ มอบหน้ากาก Face shield ที่ผลิตและจัดทำโดย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จำนวน 300 ชิ้น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ต้องการและขาดแคลน ผ่าน สพม.1 โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.นาวี ยั่งยืน ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ สพม.1 (พญาไท) เมื่อ 2 เมษายน 2563