คณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

28 พฤษภาคม 2563 : นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เข้ามาติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และได้มีการนำเสนอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ซึ่งทางคณะศึกษานิเทศก์ได้กล่าวชื่นขมในความพร้อมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม