ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบที่ 3)

Krut logo

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม รอบที่ 3)

หมายเหตุ : สมัครแล้วไม่พบรายชื่อ ให้มารายงานตัว และมอบตัว ได้ตามประกาศของโรงเรียน
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
งานรับนักเรียน
0-22820025 ต่อ 110, 123
ในวันและเวลาราชการ