ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล

ระหว่าง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และ สโมสรเคที ยูไนเต็ด

22 กรกฎาคม 2563 : นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กับ สโมสร เคที ยูไนเต็ด โดยนายณพัช ปรางค์ประยูร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ