อบรมการใช้งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care

การอบรมการใช้งาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care

22 กรกฎาคม 2563 : นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบ Student Care โดยมีวิทยากรจาก บริษัท Student Care มาให้ความรู้และวิธีการใช้งาน Application ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบวรนิเวศ