magamura

23 เมษายน 2564

รับสมัคร ครูภาษาจีน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2)

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

magamura

4 สิงหาคม 2563
1 2 3