ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ม.4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2564 ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้มาทดสอบความรู้ความสามารถ วัดแววความถนัด ที่โรงเรียน ในวันที่ 2 พ.ค.64 หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดสูงสุด ตามที่ สบค.กำหนด

2564-04-21_docs01

Message us