รายการอุปกรณ์การเรียน ที่ ร.ร.วางจำหน่าย

รายการอุปกรณ์การเรียน ที่ ร.ร.วางจำหน่าย

  • กระเป๋าเคียง เป็นถุงผ้าสีดำ สกรีนตราและชื่อโรงเรียน ใส่หนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนได้ ใบละ 100 บาท
  • เสื้อพละ S – XL ตัวละ 220 บาท
  • เสื้อพละ 2XL ขึ้นไป ตัวละ 250 บาท
  • สมุด เล่มละ 10 บาท
  • เครื่องเขียน สอบถามได้จากจุดจำหน่าย

สำหรับกระเป๋านักเรียนแบบเป้ สกรีนตรา ร.ร. ไม่ได้สั่งทำแล้ว เนื่องจากนักเรียนที่สั่งซื้อลดลง โรงเรียนอนุโลมให้ใช้กระเป๋าเป้สีดำ ลวดลายสุภาพ หรือ กระเป๋านักเรียนแบบถือ ทำจากหนังสีดำ ได้

สามารถซื้อได้ที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ติดต่อสอบถาม โทร.0-2282-0025 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ