ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน และตารางสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2/2565

ลิงค์ประกาศผลสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2565
3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
ให้มาลงทะเบียนสอบซ่อม *ที่โรงเรียน*
กับครูที่ปรึกษา 3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวชิรญาณวงศ์

**********

ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2
13 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น.

ที่ลิงค์เดิมด้านล่างนี้

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สอบไม่ผ่าน
ให้มาติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรง
เพื่อสอบซ่อมให้ทันก่อนโรงเรียนทำเอกสารอนุมัติจบหลักสูตร
นักเรียนชั้นอื่นๆ ให้รอประกาศอีกครั้ง
นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 60 คะแนน
เร่งรัดแก้ไขโดยด่วน ตรวจสอบคะแนนได้ที่
App SM Messenger (Studentcare)

หน้าหลักสมุดพกออนไลน์ : http://authen.bn.ac.th:8087/

Server 1 (ระบบใหม่) : http://authen.bn.ac.th:8086/mis/

Server 2 (ระบบเดิม) : http://authen.bn.ac.th:8087/semester6502/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 60 คะแนน : ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลด :  ตารางสอบซ่อม

correct0265_rev1

Message us