ขอความร่วมมือลูกนาคาทุกระดับชั้น เข้าร่วมวัดแววความถนัด 10 ด้าน

เข้าระบบแล้ว เลือก โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนที่นักเรียนเข้าร่วมวัดแววครบ 100% จะได้รับเกียรติบัตร

ในการวัดแววนี้มีการวัดแวว 10 ด้าน
ด้านที่ 1 แววผู้นำ
ด้านที่ 2 แววนักคิด
ด้านที่ 3 แววนักสร้างสรรค์
ด้านที่ 4 แววนักวิชาการ
ด้านที่ 5 แววนักคณิตศาสตร์
ด้านที่ 6 แววนักวิทยาศาสตร์
ด้านที่ 7 แววนักภาษา
ด้านที่ 8 แววนักกีฬา
ด้านที่ 9 แววดนตรี
ด้านที่ 10 แววนักศิลปิน