แจ้งหยุดเรียนภายใน 15 ก.ค.62

แจ้งหยุดเรียนภายใน 15 ก.ค.62 ต่อเนื่องเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
และเปิดเรียนตามปกติ 18 ก.ค.62