ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

Krut logo

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย เพื่อการอาชีพและมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)