การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

        เนื่องจาก Host และ IP เดิม ถูกเรียกคืน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุบเลิก MOENet ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนใช้งานมาตั้งแต่โครงการ SchoolNet ควบคู่กับการเช่าใช้กับบริษัทเอกชน และสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อสิงหาคม 2560 จึงต้องดำเนินการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ทั้งหมด โดยไม่สามารถนำข้อมูลเดิมกลับมาได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว ด้วยเงินทุนส่วนตัวของ Webmaster ดังรายการต่อไปนี้

  • จัดหา Hosting รายใหม่ ทดแทน

  • Transfer Domain name ไปยัง Host ใหม่ 

  • จัดทำระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และเริ่มบันทึกข้อมูล

         จึงแจ้งมายังผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ได้ที่ ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

         ท่านสามารถร่วมสมทบทุนค่า Domain name Hosting และระบบบริหารจัดการได้ที่ “สนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียน