การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19

 

Krut logo

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19