126 ปีบวรนิเวศ

เหลืออีก

[ujicountdown id=”Naka” expire=”2019/02/23 00:00″ hide=”true” url=”” subscr=”126th WatBowonniwet School” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]

จะถึงวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 126
และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2562