กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ตามตารางสอบนั้น

magamura

20 ตุลาคม 2563
1 2
Message us