กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ตามตารางสอบนั้น

magamura

20 ตุลาคม 2563

ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2563 ตามตารางสอบที่กำหนด

magamura

2 มีนาคม 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16-20 กันยายน 2562 (ตามตารางสอบ) 9-13 กันยายน 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)

magamura

30 สิงหาคม 2562
1 2
Message us